โมทนาสาธุครับ

ผมส่งโมทนาสาธุสารฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕มาเพื่อจัดพิมพ์ครับพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวจากกองบรรณาธิการ

และขอแจ้งเพิ่มรายชื่อในช่องติดต่อสอบถามโดยเพิ่มตามรายชื่อด้านล่างพร้อมเบอร์โทรนะครับ

คุณจันทรรัตน์  ธัญญาภัควงศ์   เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๑๕๔๑๑๔

โมทนาสาธุสารรอบนี้ขอให้ส่งมาที่เชียงดาวนะครับในวันเสาร์ที่ 31สิงหาคมครับโดยกรุณาโทรแจ้งผมถึงเวลาที่จะส่งมาถึงเชียงดาวนะครับผมจะไปรับที่ขนส่งเชียงดาวครับ

โมทนาสาธุครับ และต้องขออภัยนะครับที่ให้ส่งมาด่วนในวันพฤหัสบดีนี้ครับ

ชนะชัย

๐๘๑-๙๙๓๐๔๑๖

 

Attach-icon