โมทนาสาธุครับ

ผมส่งโมทนาสาธุสารฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ มาเพื่อจัดพิมพ์ครับพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวจากกองบรรณาธิการ

โมทนาสาธุสารรอบนี้ขอให้ส่งมาที่ลำปางนะครับในวันศุกร์ที่ ๒๘มิถุนายนครับโดยกรุณาโทรแจ้งผมถึงเวลาที่จะส่งมาถึงลำปางนะครับผมจะไปรับที่ขนส่งลำปางครับ

โมทนาสาธุครับ และต้องขออภัยนะครับที่ให้ส่งมาด่วนในศุกร์นี้ครับ

ชนะชัย

๐๘๑-๙๙๓๐๔๑๖