โมทนาสาธุครับ

ผมส่งโมทนาสาธุสารฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕มาเพื่อจัดพิมพ์ครับพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวจากกองบรรณาธิการ

โมทนาสาธุสารรอบนี้ขอให้ส่งมาที่เชียงดาวนะครับในวันเสาร์ที่ 27กรกฎาคมครับโดยกรุณาโทรแจ้งผมถึงเวลาที่จะส่งมาถึงเชียงดาวนะครับผมจะไปรับที่ขนส่งเชียงดาวครับ

โมทนาสาธุครับ และต้องขออภัยนะครับที่ให้ส่งมาด่วนในวันพฤหัสบดีนี้ครับ

ชนะชัย

๐๘๑-๙๙๓๐๔๑๖​