โทษ ๑๐ ประการ วิบัติทันตาเห็น พระพุทธปกาศิต

พิจารณาธรรม วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓
เวลา ๑๕.๓๘ น.
                ผู้ใดประทุษร้ายผู้มีจิตไม่ประทุษร้ายใคร  ย่อมประสบเหตุ ๑๐ ประการ  อย่างใดอย่างหนึ่งโดยพลัน
                ๑.  ได้รับเวทนากล้า
                ๒.  ทรัพย์สมบัติเกิดพินาศ
                ๓.  ถูกกทำร้ายร่างกาย
                ๔.  เป็นโรคร้ายแรง
                ๕.  จิตฟุ้งซ่าน
                ๖.  ผู้มีอำนาจเบียดเบียน
                ๗.  ถูกใส่ความอย่างร้ายแรง
                ๘.  ความฉิบหายแห่งญาติ
                ๙.  โภคสมบัติถึงความย่อยยับ
                ๑๐. ถูกไฟไหม้บ้าน
                เมื่อตายแล้ว  เสวยทุกขเวทนา  อยู่ในนรก
พระพุทธโอวาท
http://www.youtube.com/watch?v=0ct7HrF_hko&feature=related - ลีลาชีวิต ตอน:หาเวรภัยใส่ตัวทำไม โดย :พระราชวิจิตรปฏิภาณ
Share