สำนักปฏิบัติธรรมอาทิจฺจวํโส contactus

417 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 14 

ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่ 

ประเทศไทย 

50170

 

การเดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรมอาทิจฺจวํโส

1.> ทางรถทัวร์ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่

        รถกรุงเทพ  - ท่าตอน ลงที่โรงแรมเชียงดาว  มีรถออกเดินทางทุกวัน

        บริษัทนิววิริยะทัวร์  เบอร์ติดต่อ 0-2936-2205-6

                รถ VIP 32 ที่นั่ง ออกเดินทาง 16.30 น. ค่ารถ 615 บาท

                รถ ป 1   40 ที่นั่ง ออกเดินทาง 17.45 น. ค่ารถ 527 บาท

        บริษัท 999 ทัวร์   เบอร์ติดต่อ 0-2936-3670

        รถ ป 1  32 ที่นั่ง ออกเดินทาง 18.30 น. ค่ารถ 615 บาท

        หมายเหตุ ควรติดต่อทางสำนักปฏิบัติธรรมฯ ล่วงหน้า เพื่อนำรถมารับที่โรงแรมเชียงดาว

        โดยติดต่อคุณวัฒนา วะชุม เบอร์ 0-9069-4993,  0-5337-5599

2.> เครื่องบิน กรุงเทพ – เชียงใหม่  มีหลายสายการบินให้เลือก

        แล้วเช่ารถตู้จากสนามบินไปที่สำนักปฏิบัติธรรมฯ

        หรือจากสำนักปฏิบัติธรรมฯ ไปสนามบิน  เที่ยวละ 1,000 บาท 

        ติดต่อเช่ารถได้ที่คุณอธิภาพ เบอร์ 0-1998-0287 

        หรือ คุณไชยรัตน์ เบอร์ 0-1278-1891

แผนที่การเดินทางสู่สำนักฯ

map