พิมพ์

นิมิตฝัน

พิจารณาธรรม วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดบึงลัฏฐิวัน

 

             นิมิตเอาโคลนไปถมโคลนเพื่อกลบหรือถมที่ต่ำ เป็นหลุมเป็นบ่อให้เต็ม ถมทำเป็นถนนหนทางเดินไป เมื่อจิตถอนขึ้น รู้สึกตัวขึ้นก็พิจารณาทำความเข้าใจว่า อาศัยกิเลสละกิเลส เพราะโคลนตมถูกแดดถูกลม จะแห้งจนแข็งเป็นถนนหนทาง มรรค ใครๆ ก็เดินตามทางได้ แดดลมก็คือญาณกับปัญญา ที่เรารู้เห็นนั่นเอง เพียรขุดคุ้ยกิเลส อาสวะที่อยู่ลึก เอาขึ้นมา ขุดขึ้นมาตัดฟัน สับ เจาะ พลิกฟื้น ถาก คาด แยกแยะ ทำให้เป็นประโยชน์ ทำให้เป็นสาธารณะประโยชน์ ทำให้สมควร ทำเป็นแนวทาง ทำเป็นถนนหนทาง ทำเป็นมรรค ผล แนวทางปฏิบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนให้ถึงที่หมาย พระนิพพานนิมิตนี้ยิ่งใหญ่ บอกเหตุอนาคต (เพราะขุดทำถนนผู้เดียว)